Club van 50

Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50?

Voor veel mensen die L.T.C. Spijkenisse een warm hart toedragen is het sponsoren van bijvoorbeeld een team of een reclamedoek een te kostbare zaak. Om toch de mogelijkheid te bieden om, op vrijwillige basis, een financiële bijdrage te leveren aan onze vereniging is de Club van 50 in het leven geroepen.

Het primaire doel van de Club van 50 is het genereren van extra inkomsten voor L.T.C. Spijkenisse. Inkomsten die vervolgens worden aangewend voor zaken die niet uit de normale begroting van L.T.C. Spijkenisse betaald kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld extra activiteiten voor de jeugd, het opknappen van de accommodatie en uiteraard vele andere doeleinden.

Zie hier enkele voorbeelden.

Wie kunnen er lid worden van de Club van 50?1

Uiteraard leden, oud-leden, donateurs en vrijwilligers van L.T.C. Spijkenisse, maar ook (groot)ouders van (jeugd)leden en in het algemeen een ieder die L.T.C. Spijkenisse een warm hart toedraagt.

Zie hier voor de leden.

Wat kost het lidmaatschap?

De bijdrage bedraagt € 50,- per tennisseizoen (1 januari t/m 31 december).

Wat krijgt u hiervoor terug ?

·         Veel waardering en sympathie vanuit de vereniging.

·         Vermelding van uw naam op een bord in de kantine en op de website van L.T.C. Spijkenisse.

         (anonieme leden, zonder vermelding van naam, zijn uiteraard ook welkom)

Hoe kunt u lid worden ?

Door een inschrijfformulier in te vullen. 1 De Club van 50 is uitsluitend bedoeld voor particulieren. Wel is het mogelijk om ook de naam van uw partner of echtgenoot op het bord en de website te vermelden.  Als uitzondering kunnen ook teams van L.T.C. Spijkenisse lid worden van de Club van 50